بدون تصویر

کفپوش بتنی تک لایه

در گذشته بیشتر کفها را دو لایه، یک دال سازه ای و یک رویه (روکش)، می ساختند. کفهای دولایه هنوز هم ساخته می شوند، اما گرایش عمومی حتی الامکان به سوی بهره گیری از کفهای تک لایه است.
کفهای تک لایه از مزیتهای متعدد و چشمگیری برخوردارند. این کفها ارزانتر و سریعتر اجرا می شوند، و از همه مهمتر مشکل عمده جداشدن(نچسبیدن) دال و رویه در آنها وجود ندارد.
طراحان همواره باید در نخستین مرحله به کف های تک لایه بیندیشند و فقط در صورتی از کفهای دولایه استفاده نمایند که دلیل روشنی برای این کارشان در دست باشد. با استفاده از روشهای مدرن طراحی و ساخت کفهای تک لایه، تقریباً تمامی نیازهای کاربران تامین می شود.